Biuletyny wydane w 2023 roku
Biuletyn nr 78
Biuletyn nr 79

Powołane w dniu 8 października 1994r.
STOWARZYSZENIE RODZINA 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH
prowadzi działalność statutową której celem jest konsolidacja środowiska
oficerów, podoficerów i ułanów 19 Pułku Ułanów, ich rodzin i sympatyków Pułku.
Adres i telefon kontaktowy:
Zespół Szkół nr 70
04-855 Warszawa, ul. Bajkowa 17/21
tel: 22 615 58 83, 22 615 73 74
kontakt e-mail: office@ulan-wolynski.org.pl
Numer konta bankowego BZ WBK 34 1090 2590 0000 0001 2343 9257

powrót na stronę główną