Stowarzyszenie Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 204 w Warszawie ul. Bajkowa 17/21, zostało powołane 8 października 1994 roku.
     Celem Stowarzyszenia jest utrzymywanie więzi środowiska kombatantów, rodzin i sympatyków 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, spadkobierców Jazdy Wołyńskiej z 1831 i 1863 roku oraz Ochotniczej Jazdy majora Feliksa Jaworskiego. Imię 19 Pułku Ułanów Wołyńskich przyjęły trzy szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie.
Szkoła Podstawowa nr 204 w Warszawie   w Zespole Szkół nr 70
Gimnazjum nr 106 w Warszawie   w Zespole Szkół nr 70


Biuletyn wydawany jest własnym nakładem przez Stowarzyszenie
Poniżej link do przeglądu biuletynów.

Kliknij na powyższy obrazek


Powołane w dniu 8 października 1994 STOWARZYSZENIE RODZINA 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH prowadzi działalność statutową której celem jest konsolidacja środowiska oficerów, podoficerów i ułanów 19 Pułku Ułanów, ich rodzin i sympatyków Pułku.
Adres i telefon kontaktowy:
Siedziba Stowarzyszenia - Szkoła Podstawowa nr 204 04-855 Warszawa, ul Bajkowa 17/21
Telefon do siedziby: 22 615 73 43      
Prezes Stowarzyszenia p. Hanna Różycka, tel kontaktowy: + 48 604 155 422
kontakt e-mail: office@ulan-wolynski.org.pl
Nr konta bankowego BZ WBK 34 1090 2590 0000 0001 2343 9257
Aktualizacja 30.03.2015r